COPY PASTE STRUČNJACI

WEB DIZAJN / BLOG / KRAĐA SAJTA

KOPIRANJE I PLAGIRANJE SAJTA

copy paste strucnjaci

Izvor Wikipedia: Plagijat vodi poreklo od latinske reči (lat. Plagum) što doslovno znači „krađa lјudi“ inače u savremenom jeziku je to pojam za: književnu krađu, prepisivanje tuđih dela, prepisivanje tuđih pesama ili kompozicija. U novije vreme to se tumači kao kršenje autorskih prava ili krađa autorskih prava.

KO SME DA KOPIRA SADRŽAJ VAŠEG SAJTA ?

Pravo na izmenu i dopunu, kopiranje i umnožavanje pa i korišćenje imate samo Vi. Međutim, to pravo se može preneti i na druga lica uz vaš pristanak. U duhu korektne poslovne etike i uz poštovanje prava nad autorstvom odnosno određenim autorskim delom, kopirati može delove sajta ili ceo sajt isključivo fizičko ili pravno lice koje ima dozvolu - pristanak vlasnika sajta sa koga želi kopirati. Dozvola ili pristanak mora biti u pisanoj formi (pismo, email, sms ... idr). Usmeni pristanak nema nikakav značaj.

ŠTA JE TO AUTORSKO DELO ?

Izvor Wikipedia: Autorsko delo je originalna duhovna tvorevina autora, izražena u određenoj formi bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispolјavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine.

Svi oblici autorskih prava su zaštićeni Zakonom, tako i autorsko pravo Weba.

 

Autorskim delom smatraju se, naročito:

1) pisana dela (knjige, brošure, članci, prevodi, računarski programi u bilo kojem obliku njihovog izražavanja, uključujući i pripremni materijal za njihovu izradu i dr.);

2) govorna dela (predavanja, govori, besede i dr.);

3) dramska, dramsko-muzička, koreografska i pantomimska dela, kao i dela koja potiču iz folklora;

4) muzička dela, sa rečima ili bez reči;

5) filmska dela (kinematografska i televizijska dela);

6) dela likovne umetnosti (slike, crteži, skice, grafike, skulpture i dr.);

7) dela arhitekture, primenjene umetnosti i industrijskog oblikovanja;

8) kartografska dela (geografske i topografske karte);

9) planovi, skice, makete i fotografije;

10) pozorišna režija.

Više o autorskim delima možete pročitati na stranici Autorsko delo - autorsko pravo

 

KAKO PROVERITI DA LI VAS NEKO KOPIRA ?

Svi oni koji bez dozvole kopiraju sadržaj sa sajtova, ne ostavljajući "izvor" kao etički i korektni potez smatraju se običnim kradljivcima. Takođe, verovatno većina copy-paste stručnjaka misli da se kopirani tekst, slika ili bilo šta drugo može sakriti. Na njihovu žalost i uz malu pomoć Google pretraživača, ubrzo budu uhvaćeni u svojoj zloj nameri. Recimo interesantan program koji 100 % pronalazi plagijate, odnosno traži sajtove koji su vas kopirali je CopyScape . Unesite adresu vašeg web sajta i proverite da li je neko bez vaše dozvole kopirao i objavio sadržaj na svom sajtu.

ŠTA TREBA URADITI AKO JE POVREĐENO AUTORSKO PRAVO ?

Predlažemo vam najpre da pročitate zakon o autorskom delu i autorskom pravu. Konsultujte i advokata u vezi s tim.

Nosilac autorskog prava i srodnih prava je fizička osoba - autor - koja je stvorila originalno intelektualno delo (autorsko delo), koja ima individualni karakter i koja je na neki način izražena. Autoru pripada autorsko pravo na njegovom delu činom ostvarenja dela bez ispunjavanja bilo kakvih formalnosti, kao što je na primer registracija dela. Autorom se smatra osoba čije je ime, pseudonim ili znak na uobičajen način označen na primercima dela dok se ne dokaže suprotno. Ako je više autora učestvovalo u izradi dela radi se o koautorskom djelu. Ako je tako ostvareno delo nedeljiva celina, koautorima pripada zajedničko autorsko pravo na stvorenom delu. Ako dva ili više autora sastave svoja dela radi njihovog zajedničkog korištenja, svaki od autora zadržava autorsko pravo na svom autorskom delu.

U tom smislu, ukoliko primetite da neko krši sve smernice koje ste postavili na sajt: politika privatnosti, uslovi korišćenja i zaštita sadržaja na sajtu, morate reagovati.

Da bi ste se zaštitili od kradljivaca, dobro je obratiti im se zvanično putem email pisma u kome ćete navesti sve relevantne pokazatelje da su oni neovlašćeno kopirali i objavili sadržaj vašeg sajta, delove ili u celosti. Na to nipošto nemaju pravo i zahtevajte da se sav sporan sadržaj hitno ukloni i da vas obaveste putem mejla kada to urade. Telefonski poziv, ako postoji na sajtu objavljen broj telefona je takođe opcija. Takođe i na adresu možete poslati zvanično pismo u kome zahtevate uklanjanje sadržaja. Time ste već pola toga rešili.

Većina normalnih i korektnih vlasnika sajtova će sve što zahtevate da ukloni ili izmeni. Međutim, desiće se da određeni broj ljudi koji su uporni u svojoj nameri da dokažu suprotno - da ste zapravo Vi od njih ukrali tekst. U tom slučaju, možete zatražiti pomoć Google-a. Prijavite Google-u sporan sadržaj. Google ima instrumente kojima utvrđuje plagijate. Kada to i utvrdi, kazna koju će dobiti kradljivac jeste suspendovanje sajta i / ili trajno brisanje sajta iz pretrage. Dokaz za to su brisanje velikog broja sajtova koji se bave davanjem / prodajem tuđeg softvera za download.

Nemojte se obeshrabriti ni u kakvom slučaju. Ne očekujte razumevanje od ljudi koji su bez pitanja kopirali vaše tekstove ili izmenili i pod svojim imenom objavili blog, fotografiju, softver. Za stinu se treba boriti jer je istina samo jedna, baš kao i autor - vlasnik.

POVOD ZA PISANJE ČLANKA O KRAĐI SAJTA

Naravno, pitate se i koji je povod pisanja ovakvog članka ? Pa, povod je realno nizak nivo prosvećenosti u Srbiji kada je u pitanju zakon, zaštita svojine, autorskih prava, dela i svega ostalog. Generalno je svest ljudi na tako niskom nivou da se veliki broj njih utrkuje ko će više da plagira, kopira i krade tuđe ideje i dela. Realno to ne vodi u nikakav progres niti daje rezultat. Ne treba posebno naučno dokazivati da "bez motike nema hleba". Sve dok se ne zasuku rukavi, krene u progresivno, zdravo, realno i ljudima dopadljivo pisanje, stvaranje ... itd., nema ni pravog rezultata. S tim u vezi hoćemo da samo naglasimo značaj interneta a posebno Google pretraživača koji su svet promenili na bolje i doneli jednu novu vrstu slobode govora, mišljenja i izražavanja. Budite kreativni i kreatori a ne plagijatori. Budite inovativni, uvek težite ka nečem novom, boljem, ne kopirajte nikada druge jer niko od nas ne voli kopije. Original je samo jedan - sve ostalo su neverne kopije.

Ukoliko se i vama dogodilo nešto slično, ili ste na internetu pronašli svoje pokradene tekstove, slike, bilo šta a da to niste Vi postavili, bilo bi lepo da to podelite sa nama u komentarima.

P.S Swebdizajn osuđuje svaki pokušaj krađe dizajna, teksta, ideja i autorskih dela.

Podelite ovaj članak sa ostalima na vašoj mreži